Darmowe Szkolenia
Weekendowe szkolenia fryzjerskie
Salon Laurent

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU!


1. Cele kursu: przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia:
- podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami;
- umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników, rozbudzania zainteresowań uczniów pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

2. Ilość godzin: 80 w tym 70 h zajęć dydaktycznych i 10 h praktyki metodycznej

3. Plan nauczania:
Szczegółowy plan nauczania obejmuje następujące przedmioty: - pedagogikę – 20 h, - psychologię – 20 h, - metodykę nauczania zawodowego – 30 h, - praktykę metodyczną – 10 h.

LP.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć
teoretycznych
praktycznych
1.
Psychologia
20
-
2.
Pedagogika
20
-
3.
Metodyka
30
-
4.
Praktyka metodyczna
-
10
Razem:
70
10

Cena kursu: 800 zł

Kurs kończy się egzaminem końcowym. Po zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z zał. Nr 1 rozporządzenia MEiN z dnia 3 lutego 2006 r.

<-- Powrót do strony głównej

Zapraszamy do współpracy w miłej i sympatycznej atmosferze. Nasza wyspecjalizowana kadra, posiadane umiejętności, dostęp do najnowszej generacji sprzętu, koloryzacji, stylizacji oraz licznych szkoleń w Akademii „Laurent” w Warszawie pod nadzorem samego Mistrza oraz Londynie I Paryżu pomoże Wam zdobyć wiedzę i umiejętności w w/w dziedzinie.
· Koordynator i negocjator
· dyr EWA JÓŹWIK - tel. 698 266 662


MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
W PRZYPADKU PLATNOŚCI JEDNORAZOWEJ
NEGOCJACJA KOSZTU KURSÓW

Akademia Laurent

Akademia LaurentAKADEMIA LAURENT
ul. Górczyńska 23
C. H. PANORAMA
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax 95 722 37 33
akademia.laurent@wp.pl

Designed by MICOM
Copyright © 2009 AKADEMIA LAURENT All rights reserved